Zucchero - Iruben Me - Live Arena Di Verona 25.09.2016
Original link
Zucchero - Hey Lord - Live Arena Di Verona 25.09.2016
Original link
Zucchero, Live In Havana: 4 of 4 - Spicinfrin Boy
Original link
Zucchero, Live In Havana: 3 of 4 - Diamante
Original link
Zucchero - La Sesion Cubana - 05 Vedo Nero / Baila (Sexy Thing)
Original link