Concert Jeudi 2 mai 2019 - 18h30
Salle Victor Hugo de Fameck
akai hana guide chant Canon 2 voix
Original link

Akai hana tsunde ano hito ni ageyou Ano hito no kami ni kono hana sashe ageyou Akai hana akai hana ano hito no muneni Saite yureru daro ohi-saouma nooni

Shiroi hina tsunde ano hito ni ageyo Ano hito no mune ni kono hana sashite ageyo Shiroi hiana shiroi hana ano hito no mune ni Saite yureru darou otsuki-san no you ni Shiroi hana shiroi hana ano hito no mune ni Saite yureru darou otsuki-san no you ni Otsuki-san no you ni

AKAI HANA, SHIROI HANA.
Original link