Concert : Mardi 12 Mai 2020 - 18h00
La merveilleuse histoire de la princesse Gaya
Opéra mix de Mario Salis

akai hana guide chant Canon 2 voix
Original link

Akai hana tsunde ano hito ni ageyou Ano hito no kami ni kono hana sashe ageyou Akai hana akai hana ano hito no muneni Saite yureru daro ohi-saouma nooni

Shiroi hina tsunde ano hito ni ageyo Ano hito no mune ni kono hana sashite ageyo Shiroi hiana shiroi hana ano hito no mune ni Saite yureru darou otsuki-san no you ni Shiroi hana shiroi hana ano hito no mune ni Saite yureru darou otsuki-san no you ni Otsuki-san no you ni

AKAI HANA, SHIROI HANA.
Original link